Wednesday, December 2, 2015

Životinje parovi

Ili hajde da nadjemo životinjama drugare.

Potrebno:
  • životinje u nekom obliku - mi smo imali drvene magnete
  • sličice tih životinja - skinute sa interneta 
Nismo još utvrdili da li je za ovu aktivnost bolji pod ili sto,tj.gde je preglednije.
3 comments: