Monday, February 27, 2017

Piši / briši uradi sam knjiga


Ili kako Ruža to zove: Moram radim domaći !

Za ovu uradi sam piši/briši knjigu je potrebno :
  • samostojeći registrator - do malopre bih tako nešto nazvala fascikla sa prstenom,bitno je da lako mogu da se dodaju stranice
  • providne folije - u koje se ubacuju papiri
  • zadaci - crtani ili štampani
  • flomasteri za belu tablu - otud ono piši/briši
  • ubrus ili vlažna maramica - za brisanje
Zadaci za uzrast 2  / 3 godine :
  •  mogu da se naprave sa nalepnicama

 
  •  štampaju sa interneta
-lavirinti:

 Izvor : Приобщаващо образование3dinosaurs


-koji je drugačiji

reči za pretragu:  Circle the picture that is different- senke i objekti

 reči za pretragu : Shadow and object worksheets


- boje & parovi


 2 comments: