Sunday, March 4, 2018

Crtanje klikerima na dva načina


Opet je kriva škola,tj.Martin čas likovnog jer Ruži nije bilo jasno šta će sestri kutija,klikeri i tempere.

Prva varijanta kako smo mi prvobitno uradili  :  klikeri umočeni u boju,dublja kutija,papir i kotrljaj .Druga varijanta iz škole (verovatno da ne bi umazane klikere jurili po učionici) isprobana naknadno : kutija sa poklopcem,tempere se istisnu direktno u kutiju na papir,poklopac obavezno i tresi/kotrljaj .
I jedan i drugi način je zanimljiv,efektan,sa sličnim krajnjim rezultatom jedino u drugoj varijanti je potencijalni nered i mazanje kuće svedeno na minimum.

2 comments: