Saturday, August 25, 2018

Morsko dno I


Aktivnost sa početka leta :
  • ribice - od krugova i trouglova (bili nekad davno samolepljivi)
  • mehurići - bele,okrugle nalepnice probušene zumbalom
  • morska trava - od krep papira
  • morsko dno - od pirinča
  • potrebno još: lepak i plastične oči
 

No comments:

Post a Comment